Warunki bytu roślin

Zaznaczyliśmy wcześniej, że zasadą hodowli pod szkłem jest zapewnienie roślinom przy pomocy rozmaitych urządzeń wszystkich dodatnich i usuwanie wszystkich ujemnych wpływów, z jakich ona korzysta lub od których cierpi na otwartym powietrzu. Ponieważ trzema głównymi warunkami bytu rośliny są: światło, ciepło i wilgoć, rozpatrzmy więc kolejno w jaki sposób te trzy czynniki należy roślinie zapewnić, aby dać jej możność normalnego rozwoju.

Światło

Każdy badający bliżej przyrodę łatwo zauważy, że roślina dąży przede wszystkim do światła, co na każdym kroku łatwo daje się zaobserwować. Przyjrzyjmy się roślinie na oknie w pokoju a zauważymy, że zarówno listki jak kwiaty i cała roślina zwraca się do szyby. Jeżeli pozostawimy ją stale w jednym położeniu to z czasem ogołoci się ona od pokoju odkrywając nagie gałązki, natomiast od strony szyby tworzyć będzie zwartą masę zieloną. To samo da się łatwo zauważyć u drzew na otwartym powietrzu. Od strony pełnego światła korona drzewa posiadać będzie piękne, zielone liście, obfitość kwiatów i równą piękną formę, natomiast od strony zacienionej zauważymy nagie gałęzie z liściem mniejszym o bladej barwie, gałązki będą cienkie, wyciągnięte i zamierające. Zaobserwujmy burak lub ziemniaki w piwnicy pod wiosnę: wypuszczają one długie łodygi o kolorze prawie białym ciągnące się do słabego światła okienka. Z tego łatwo przyjdziemy do przekonania, że pierwszym warunkiem bytu dla rośliny jest światło, bez którego ona ginie, a przy niedostatecznym choruje i rozwija się nienormalnie.

Pełne światło roślina ma tylko na otwartym powietrzu, w hodowli sztucznej pod szkłem odbiera je już w ograniczonej ilości, mniej lub więcej, a to stosownie do oddalenia od szyb. Im więcej odsuwamy rośliny tym mniej dajemy im światła, im bardziej przybliżamy je do szyb, tym więcej zapewniamy go roślinom. Oczywiście zależnym jest to także od czystości i koloru szkła, a więc najlepsze jest szkło lagrowe, z odcieniem białym, co łatwo zauważyć można złożywszy parę tafli razem i obserwując szkło na przekroju. Aby zapewnić roślinom w inspekcie jak najwięcej światła należy okna utrzymywać w czystości myjąc je co pewien czas. W tym celu inspekty powinny być oddalone, szczególniej ze strony południowej, od dróg publicznych, gdyż unoszące się tumany kurzu łatwo zanieczyszczają szyby.

Najwięcej światła potrzebują młode rośliny po wykiełkowaniu z nasion, gdyż otrzymując obfitą wilgoć i ciepło skłonne są bardzo do wybiegania. Dlatego ogrodnik niezależnie od zbliżenia roślin do szyb, musi powstrzymywać wybieganie ich przy pomocy przewietrzania inspektu.