Urządzenie gospodarstwa inspektowego

Posiadając odpowiedni teren zabezpieczony osłoną i koniecznym ogrodzeniem przystępujemy do urządzenia gospodarstwa rozpoczynając od zniwelowania powierzchni ziemi, wytknięcia kwatery oraz dróg kołkami, stosownie do przygotowanego planu.

Wielką plagą szczególniej zimnych inspektów są krety. Łapanie ich pod oknami jest bardzo utrudnione, a skoro dostaną się do pulchnej ziemi, to w krótkim czasie mogą zrujnować inspekt, wyrządzając wielkie szkody.

Aby zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem należy cały teren pod inspektami na 20 do 30 cm. wygruzować i mocno ubić, a na wierzch dać cienką warstwę żwiru lub piasku. Można nawet w miejsce gruzu wysypać tłuczonym kamieniem lub szlakiem z pieców fabrycznych. W ten sposób zabezpieczy się inspekt od kretów, a jednocześnie utworzy się doskonałe odsączenie, które podczas długotrwałych deszczów lub śniegu odciągnie zbyteczną wilgoć z inspektu.

Zaopatrzenie inspektu w dostateczną ilość wody jest warunkiem niezbędnym. W tym wypadku najlepsze jest urządzenie odpowiedniego wodociągu, ze względu jednakże na duży koszt należy przyjąć trzy inne sposoby zaopatrzenia gospodarstwa w wodę.

Najpraktyczniejszym okaże się powszechnie używany wiatrak amerykański, kosztuje on względnie niedrogo, a wskutek wielkiej czułości na lekki nawet wiatr pracuje automatycznie bez specjalnej obsługi, dając stale wielką ilość wody. Konieczne tu jest pobudowanie odpowiedniej ilości zbiorników cementowych na jednym poziomie, połączonych pod ziemią żelaznymi rurami. W ten sposób wszystkie zbiorniki napełniać się będą jednocześnie wodą płynącą z pierwszego zbiornika przy wiatraku.

O wiele taniej wyniesie urządzenie kieratu przy studni lub sadzawce, skąd pompuje się wodę do zbiorników, tu jednakże przybywa koszt pompowania, ale pompa da o wiele więcej wody.

Trzeci to zwykły sposób czerpania wody konewkami i tu jednakże konieczne jest urządzenie zbiorników, do których wypadnie pompować wodę ze studni.

Bliskość sadzawki lub rzeki okaże się dla gospodarstwa inspektowego zawsze najbardziej pożądana, zarówno na ilość jak i na jakość wody.

Pod urządzenie gospodarstwa inspektowego potrzeba co najmniej trzy morgi ziemi, a mianowicie: na same inspekty –  jeden mórg, na osłony, plac pod komposty i gnoje – drugi, na ogród pomocniczy w celu przygotowania rozsad roślin zimo-trwałych, jak szczaw, szczypior i tp. Warzywa – trzeci. Dodać należy, że uprawa warzyw gruntowych, a szczególniej nasion, przy gospodarstwie inspektowym jest jak najbardziej wskazana ze względu na możność wyhodowania większych ilości rozsad.

Okna, skrzynie, maty

Największym wydatkiem w gospodarstwie inspektowym, nie licząc kosztów nabycia terenu i zabudowań, są okna inspektowe i skrzynie, które jednakże stanowią podstawę przedsiębiorstwa i są najprodukcyjniejszym wydatkiem.

Przy ostrożnym i umiejętnym obchodzeniu się okna służyć mogą od 6-ciu do 10 lat, zależnie od materiału z jakiego są robione. Zdawałoby się przez to, że przy wysokiej cenie okien przedsiębiorstwo inspektowe nie może wytrzymać rachunku. Tymczasem rzecz ma się odwrotnie, jakkolwiek bowiem podrożały okna i podniósł się koszt całego urządzenia z jednej strony, to z drugiej – w daleko większym stopniu podrożały produkty ogrodnicze. Stosunek więc wkładów i wpływów pozostał ten sam, a nawet wypada obecnie korzystniej.

Wydatek na okna nie jest ciężki, bo daje możność posiłkowania się krótkoterminową pożyczką, nawet przy względnie wysokim procencie, a to dlatego, że dochód z przedsiębiorstwa już w pierwszym roku pozwala prawie w całości zamortyzować włożony kapitał. Gdyby zresztą nawet amortyzację rozłożyć na lat dwa, to pozostaną okna, z których korzystać się jeszcze będzie, co najmniej lat kilka.

Najważniejszym warunkiem zabezpieczenia okien jest dobre wysuszenie ich przed ułożeniem w stosy, na składzie. Jeżeli jednak konieczność zmusi ogrodnika do złożenia okien do szopy w stanie wilgotnym, to należy każde okno poprzekładać kawałkami drzewa, aby ułatwić między nimi przewiew powietrza.

Ważną rolę grają w gospodarstwie inspektowym maty. Zarówno ciepłe jak i zimne inspekty muszą być od chłodu z zewnątrz dobrze zabezpieczone, bez tego okrycia hodowle pod szkłem są narażone na ogromne straty.