Szkółki zbóż cz. 9

Przy wyszukiwaniu najlepszych kłosów przed sprzętem, wybiera się kłosy jedynie tylko ze środkowych rzędów, pomijając boczne.

Starać się trzeba umieszczać obok siebie takie odmiany, które nietrudno od siebie odróżnić, a więc owies czarno-ziarnisty obok białoziarnistego, pszenicę czerwono kłosistą obok białokłosistej itd., a to w tym celu, ażeby łatwiej było dostrzec naturalne skrzyżowanie lub przypadkowe nowe formy.

Dokładny plan wysiewu, oraz uwagi, dotyczące całego przebiegu wegetacji w szkółce, należy zapisywać w osobnej książeczce.

Beseler w Weende ma w szkółkach płodozmian 2-polowy. Zboża uprawia po ziemniakach. W. rzędach, 15 centymetrów od siebie odległych, sadzi co 10 centymetrów po jednym ziarnie. Ziarna z wyborowych kłosów różnych odmian sadzi oddzielnie i obserwuje uważnie każdą roślinę. Plon z roślin, posiadających żądane przymioty, wysadza się w następnym roku ponownie w szkółce, a otrzymane ziarno wysiewa się, celem rozmnożenia, na większej przestrzeni.

Osobniki wyradzające się, nie odpowiadające danemu typowi, odrzuca się; niektóre tylko z nich sadzi się jeszcze w szkółce, a to dla przekonania się, czy nie okażą pożytecznych własności i czy własności te nie staną się dziedzicznemu.