Szkółki zbóż cz. 8

W szkółce nie trzeba nigdy siać dwóch, równocześnie kwitnących odmian żyta, ani też siać na wzmiankowanym pasie innej odmiany żyta, lecz tylko pszenicę.

Pas winien być tak szeroki, ażeby zapobiegł przeniesieniu obcego pyłku kwiatowego.

Dla informacji, załączamy tu opis kilku szkółek, wymieniając najprzód szkółkę, prowadzoną przez Rimpau’a w Schlanstedt.

Dzieli on pole na dwie, podłużną miedzą przedzielone połowy, przeznaczając jedną połowę pod ziemniaki, a drugą pod zboża. Corocznie, na każdej z nich, po ziemniakach sieje się zboże.

Kawał, obsiany zbożami, przedzielony jest jeszcze wzdłuż wazką ścieżką, a po lewej i prawej stronie ścieżki ciągną się rządki poprzeczne ze zbożem.

Przy siewie rzędowym, opuszcza się pomiędzy dwoma odmianami po jednym rzędzie, w skutek czego powstają wąskie ścieżki.

Z każdej odmiany wysiewa się najmniej po 3 rządki, o ile można, w kierunku od północy ku południowi. Pod ziemniaki daje się praktykowaną zwykle głęboką orkę i nawozi co 4 lata 375 centnarami obornika na mórg 300-prętowy. Pod zboża orze się płytko i daje za każdym razem około 25 do 37 funtów kwasu fosforowego na mórg. Sieje się w rzędach 9 cala odległych, długość rzędów wynosi 20 stóp.