Szkółki zbóż cz. 21

Zachodzi nieraz ta okoliczność, że mając odmianę już wypróbowanej użyteczności, chcielibyśmy dojść szybko do większej ilości nasienia. Otóż, w takim razie, możemy odstąpić od przyjętej w zwykłych warunkach zasady, siejemy ziarno rzadko, na ziemi obficie wynawożonej. Jakość ziarna pogarsza się wprawdzie przy tym, lecz nie ma to wielkiego znaczenia, albowiem jeżeli pozwolimy sobie na ten wybryk tylko jeden raz, to obfite wyżywienie nie wywrze zbytniego wpływu i nie spowoduje wyrodzenia się odmiany.

Bądź co bądź, przytoczony sposób szybkiego rozmnażania nasienia jest odpowiedniejszym i naturalniejszym, aniżeli sposób, zasadzający się na dzieleniu, przesadzaniu roślin, stosowany już wr. 1765 przez C. Miller’a w Cambridge (Anglia).

Zasadził on ziarno pszenicy 2 Czerwca, w jesieni i na wiosnę kilkakrotnie odcinał ostrożnie i sadził oddzielnie, w znacznych odstępach, pojedyncze pędy. Otóż w ten sposób otrzymał 21,109 kłosów, z których zebrał 576,810 ziaren, pochodzących od jednego ziarna. Bawiono się i u nas niegdyś owym rozdzielaniem i rozsadzaniem pędów, metoda to jednak kosztowna i niepraktyczna, albowiem do wyprodukowania jednego żniwa potrzeba dwóch lat.