Szkółki zbóż cz. 15

W Svalöf istnieje odpowiedni podział pracy, każdy pracownik ma sobie powierzoną jedną roślinę i tak jeden bada i uszlachetnia pszenicę, drugi jęczmień, trzeci rośliny motylkowe i t. d.

Przy takim postępowaniu, każdy z nich może dojść do wielkiej wprawy w rozpoznawaniu nowych form i może wyrobić się na dobrego hodowcę.

Stowarzyszenie w Svolöf dowodzi najlepiej, jak wielkie korzyści przynieść może rolnictwu umiejętne wyzyskanie zdobyczy naukowych, oparte na wytrwałem, sumiennym współdziałaniu zbiorowym. Otrzymane już dotychczas wyniki wzbudzają podziw ogólny, a rozwój pomyślny tej instytucji jest pod każdym względem zapewniony.

Szkółki, założone przeze mnie przy stacji doświadczalnej w Sobieszynie, mają na celu ulepszanie, uszlachetnianie zbóż, roślin pastewnych i okopowych, ze szczególnym uwzględnieniem odmian krajowych.

Oddzielny kawałek pola doświadczalnego podzieliłem na 4 równe pólka, oznaczone numerami rzymskimi I, II, III i IV, obejmujące po 75 prętów i przegrodzone od siebie miedzami, 2 stopy szerokimi. Przyjąłem tu następujący płodozmian: 1) ugór, 2) ozimina, 3) okopowe, 4) jarzyna. Obornik daje się pod okopowe, w ilości 75 centnarów na 75 prętów, a pod oziminę superfosfat, dostarczający na 75 prętów 12 funtów rozpuszczalnego w wodzie kwasu fosforowego.