Szkółki zbóż cz. 12

Utworzona w tym celu spółka akcyjna wydzierżawiła 400 hektarów ziemi ornej, na której uprawiają odmiany, w szkółkach dostatecznie wypróbowane, pobudowała wzorowo urządzony śpichlerz, powierzając prowadzenie części handlowej przedsiębiorstwa wytrawnemu kupcowi.

Uprawiają tam zboża (przeważnie pszenicę ozimą, owies i jęczmień), rośliny pastewne i okopowe. Na szczególną uwagę zasługują próby ze szwedzkimi trwałymi groszkami i wyczkami, co do których dr. H. P. Nilssonowi, kierownikowi szkółek, udało się zbudować maszynę, za pomocą której znaczna ilość tych twardołuskowych nasion może być powierzchownie pokaleczoną i doprowadzoną do wybornego kiełkowania.

Próby, odbywające się w 26-ciu powiatach Szwecji, są dalszym ciągiem badania i zużytkowaniem doświadczeń porównawczych w Svalöf; mają one oznaczyć granicę, do której uprawa pewnych odmian zboża na całym obszarze Szwecji rozwiniętą być może, oraz wskazać okolice, w których każda z cennych odmian znajdzie zapewnione warunki dla pełnego rozwoju swego, a zatem uprawianą być może na większe już rozmiary, celem wywozu nasienia.