Szkółki zbóż cz. 11

Dobrze urządzone szkółki posiada „Stowarzyszenie hodowli nasion“ w Svalöf (południowa Szwecja). Zawiązane w r. 1886 nosiło ono początkowo nazwę „południo szwedzkiego stowarzyszenia celem uprawy i udoskonalenia nasion”, przy ogólnym jednakże zajęciu się nim i poparciu, tak ze strony rządu, jak i towarzystw rolniczych, przeistoczyło się wkrótce w „ogólne szwedzkie stowarzyszenie hodowli nasion“, obejmujące 26 towarzystw rolniczych.

Główna czynność jego tj. systematyczne uszlachetnianie wypróbowanych już roślin i hodowla nowych odmian, jak również przeprowadzanie dokładnych prób na większe rozmiary, odbywa się przeważnie w Svalöf, jako stacji centralnej.

Stowarzyszenie nabyło tam 12 hektarów ziemi, postawiło potrzebne budynki, a rozporządzając dochodem rocznym 30,000 (około 16,000 rubli), zatrudnia 11 osób, fachowo wykształconych.

Do zajęć stowarzyszenia należy nie tylko przeprowadzanie doświadczeń porównawczych w polu, tak w głównym zakładzie w Svalöf, jak i w innych okolicach Szwecji, oraz prace około uszlachetniania, lecz również i sprzedaż wyprodukowanych nasion.