Szkółki zbóż cz. 1

Wybrawszy samo czoło ziarna, trzeba wysiać je na oddzielnym kawałku, gdzie by hodowane rośliny można zawsze mieć na oku i obserwować ich wzrost. W tym celu, zakładamy stałe tak zwane szkółki.

Przy ulepszaniu zbóż wypada trzymać się mniej więcej tych samych prawideł, jakich trzymamy się przy hodowli inwentarza. Przy hodowli bydła np. staramy się dojść do takich ras, aby krowy dawały wiele mleka i potomstwo, odznaczające się również wydajnością mleka, a wymagamy przy tym, ażeby ono wytrzymało bez szkody nasz klimat i zadowoliło się paszą, jaką nasze grunta wydają.

Tą samą zasadą powinniśmy kierować się także i przy uszlachetnianiu zbóż, t. j. musimy dążyć do uzyskania z nich takiego potomstwa, które by dawało odpowiedni plon w ziarnie i słomie i zadawalało się warunkami, jakich mu w kraju naszym dostarczyć możemy, a więc klimatem miejscowym, glebą i uprawą.

Zdarza się nieraz widzieć formalnie wy tuczone rośliny, rozkrzewione w nadmierny sposób, zasiane bardzo rzadko, na ziemi obficie nawiezionej i pielęgnowane z niezmiernym nakładem.