Cebula, pomidory i karczochy

Cebula Cebulę wysiewa się w połowie lutego częścią na umiarkowanym, resztę zaś na zimnym inspekcie, a to dlatego aby rozsada dorastała nam w miarę wysadzania do gruntu. Cebula nie może być przerośnięta. Szczypior powinien być krótki, ciemnozielonego koloru. Przy korzeniach rozsada musi być gruba, taka łatwo się przyjmuje i zaraz silnie rośnie, co jest nadzwyczaj […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Kalafiory, buraki, selery i sałata

Kalafiory i kalarepa Inaczej hodujemy kalafiory i kalarepę, gdyż wprost przeciwnie: nie idzie nam tu o silnie wyrośniętą rozsadę, nawet należy się bardzo wystrzegać jej przerośnięcia. Kalafiory wydają piękne róże o tyle tylko, o ile wpierw wydadzą dużo bujnych liści i gruby głąb. Jeżeli rośliny są słabe róża wyjdzie małq, nie okryta liśćmi, przez to […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Rosady i kapusty

Hodowla roślin pod szkłem dzieli się na hodowlę rozsad warzywnych do wysadzenia na grunt i na hodowlę nowalii warzywnych. Pierwsza jest środkiem do otrzymania wczesnych i dobrze wyrośniętych roślin w celu dalszej ich hodowli na gruncie, druga jest bezpośrednim celem hodowli warzyw pod szkłem. Oba te działy przy zasadzie współrzędności dobrze się godzą i uzupełniają, […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Zakładanie inspektów ciepłych i zimnych

Inspekt ciepły Do założenia inspektów ciepłych przystępujemy w styczniu. Mając już pryzmy zagrzanego nawozu użyjemy je do założenia pierwszego rowu. Rowem nazywa się pas ziemi odpowiadający szerokości skrzyni z obkładami, czyli przejściami. Długość rowu dowolna, ze względu jednak na ułatwienie komunikacji między skrzyniami dajemy rowy na 15 okien. Jakiś czas zakładano inspekty w rowach kopanych […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Nawozy i ziemia

Nawozy Nawozy stanowiły zawsze podstawę hodowli pod szkłem, bez nich prowadzenie inspektów było niemożliwe. Coraz większa trudność zdobywania nawozów zmusiła hodowców do szukania innych sposobów i materiałów w celu, co najmniej ograniczenia zużytkowania takowych. Mimo wszystko, musimy w dalszym ciągu posiłkować się nawozami, a jednocześnie rozwijać na większą skalę hodowle w zimnych inspektach. Rozwiąże to […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Urządzenie gospodarstwa inspektowego

Posiadając odpowiedni teren zabezpieczony osłoną i koniecznym ogrodzeniem przystępujemy do urządzenia gospodarstwa rozpoczynając od zniwelowania powierzchni ziemi, wytknięcia kwatery oraz dróg kołkami, stosownie do przygotowanego planu. Wielką plagą szczególniej zimnych inspektów są krety. Łapanie ich pod oknami jest bardzo utrudnione, a skoro dostaną się do pulchnej ziemi, to w krótkim czasie mogą zrujnować inspekt, wyrządzając […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Ciepło i wilgoć

Ciepło Ciepło ma decydujące znaczenie w hodowli pod szkłem, ale ciepła w przeciwieństwie do światła stosowanego bez ograniczeń należy udzielać roślinie z całym umiarkowaniem, rozwagą i zrozumieniem rzeczy, a przede wszystkim pamiętać, że jakkolwiek ciepło niezbędne jest dla rośliny to jednakże zapewnić go należy tyle, ile ona go istotnie potrzebuje.  Podnoszenie ciepła w celu przyśpieszenia […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Warunki bytu roślin

Zaznaczyliśmy wcześniej, że zasadą hodowli pod szkłem jest zapewnienie roślinom przy pomocy rozmaitych urządzeń wszystkich dodatnich i usuwanie wszystkich ujemnych wpływów, z jakich ona korzysta lub od których cierpi na otwartym powietrzu. Ponieważ trzema głównymi warunkami bytu rośliny są: światło, ciepło i wilgoć, rozpatrzmy więc kolejno w jaki sposób te trzy czynniki należy roślinie zapewnić, […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Warunki niezbędne do osiągnięcia rezultatów

Miejscowość, komunikacja i położenie terenu to trzy rzeczy, które należy dobrze rozważyć, aby zapewnić przedsiębiorstwu inspektowemu pomyślny rozwój. Warzywa hodowane pod szkłem ulegają szybkiemu psuciu i łatwemu uszkodzeniu, jako produkt idący do handlu w stanie zielonawym, na wpół dojrzałym, wskutek czego nie wytrzymują dłuższego transportu lub przechowania. Towar z chwilą osiągnięcia pożądanego wyrostu musi być […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni

Ogólne zasady hodowli roślin pod szkłem

Pomiędzy wieloma przesądami i wśród rozmaitych mylnych poglądów o ogrodnictwie jakie powstały wskutek ślepego trzymania się raz ustalonych zasad, panuje po dziś dzień zasada przyśpieszania hodowli roślin oparta na skróceniu okresu wegetacyjnego – oznaczona w nauce ogrodniczej pędzeniem roślin. Stąd powstała nazwa szklarni: pędzarnia lub od forsowania – forsownia. Samo brzmienie tych nazw już zdradza […]
Kategoria: Hodowla warzyw w szklarni