Jak osiągnąć w najkrótszym czasie największe zyski w ogrodnictwie?

Każde przedsięwzięcie handlowe musi być poprzedzone dokładnym planem i możliwie ścisłą kalkulacją, nie w każdym jednakże interesie da się to dobrze przeprowadzić. Ogrodnictwo szczególniej przedstawia wyjątkową trudność w sporządzaniu kalkulacji handlowej.

Są dwie przyczyny utrudniające dokładne obliczenie: pierwszą jest to, że ogrodnik pomimo całej umiejętności, staranności i dokładności w pracy zależny jest od wpływów atmosferycznych. Po zrobieniu więc wszystkiego co mu nauka i roztropność wskazuje, musi resztę pozostawić przyjaznym lub ujemnym wpływom i jakkolwiek rozmaitymi środkami broni się i zabezpiecza przed niespodziankami, to jednakże w wielu wypadkach bezradnie musi się przyglądać klęsce i zniszczeniu na jakie niejednokrotnie narażają go zmiany atmosferyczne.

Drugą przyczyną utrudniającą dokładne obliczenie jest długość okresu potrzebnego do wyprodukowania większości płodów ogrodniczych. Często cały szereg lat trzeba ponosić nakłady i pracować, aby otrzymać nareszcie produkt zdatny do handlu. W takich warunkach dokładniejsza kalkulacja staje się niemożliwa.

Ogrodnictwo posiada wiele gałęzi wymagających specjalnej nauki wskutek czego udoskonalenie się we wszystkich jest wykluczone i może być tylko powierzchowne. Z takiej zaś nauki praktycznych rezultatów nie da się w życiu osiągnąć. Dopiero przez specjalizowanie ogrodnictwa zdobyć można doskonałość w każdej poszczególnej gałęzi i tą drogą zdobyć wielkie korzyści.

Ogrodnictwo rozpada się na trzy główne gałęzie, a mianowicie: owocarstwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo. Każda z nich ma poszczególne działy, a w każdym dziale poszczególne hodowle pewnych grup lub pojedynczych roślin. Każda zaś hodowla traktowana racjonalnie dopiero może stać się źródłem wielkiego handlu i dużych zysków, przy czym tylko przy takim specjalizowaniu ogrodnictwo osiąga wysoki swój rozwój.

Z pośród licznych hodowli do najbardziej korzystnych i na czasie będących zaliczyć należy hodowlę warzyw w gruncie, nasion, drzew owocowych, roślin jagodowych i wielu innych. Każda z wymienionych specjalności przedstawia dobry interes, o ile prowadzona będzie racjonalnie i przy odpowiednim nakładzie pieniężnym.

Zaznaczyłem poprzednio, że w ogrodnictwie trudno jest przeprowadzić dokładne obliczenie handlowe, nie tyczy się to jednakże bezwzględnie wszystkich gałęzi. Są hodowle roczne, gdzie kalkulacja staje się możliwa, a do takich właśnie należy hodowla warzyw pod szkłem. Tu otrzymujemy gotowy produkt w ciągu paru miesięcy, i co ważniejsze, że tu przy pomocy specjalnych urządzeń mamy ułatwioną obronę przed wpływami atmosferycznymi.

Hodowla pod szkłem ma jeszcze i inne ważne znaczenie dla ogrodnictwa, a mianowicie: wskutek właściwości klimatu naszego jest ona pomocnicza we wszystkich gałęziach ogrodnictwa i dlatego stanowi do pewnego stopnia podstawę nauki ogrodniczej. Każdy więc, kto chce się zapoznać lub pracować w ogrodnictwie musi poznać hodowlę pod szkłem, gdyż ta w każdej pracy ogrodniczej przyda mu się na pewno.

Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę konieczność obznajmienia się każdego pracownika w ogrodnictwie z tą umiejętnością, łatwość zwalczania w tej hodowli nieprzyjaznych wpływów atmosfery, krótkość okresu hodowli, pewność osiągnięcia dużych zysków oraz możność robienia wielkich obrotów handlowych na stosunkowo małej przestrzeni ziemi, to przyjść musimy do przekonania, że ta właśnie gałąź ogrodnicza najpilniej domagała się uwagi.