Zboża Archive

Szkółki zbóż cz. 21

Zachodzi nieraz ta okoliczność, że mając odmianę już wypróbowanej użyteczności, chcielibyśmy dojść szybko do większej ilości nasienia. Otóż, w takim razie, możemy odstąpić od przyjętej w zwykłych warunkach zasady, siejemy ziarno rzadko, na ziemi obficie wynawożonej. Jakość ziarna pogarsza się wprawdzie przy tym, lecz nie ma to wielkiego znaczenia, albowiem jeżeli pozwolimy sobie na ten
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 20

Zboże szkółkowe nie daje jeszcze żadnej rękojmi, iż będzie przydatne dla praktyki, nie można więc nigdy wydawać o nim ostatecznego sądu, zanim nie wypróbujemy jego użyteczności w polu, na większej przestrzeni, przez kilkoletni wysiew w sposób, w danej miejscowości zwykle praktykowany. Wynika stąd, że oprócz szkółki należy jeszcze mieć pola próbne, przeznaczone do doświadczeń ze
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 19

Po omłóceniu kłosów lub wiech, czyści się ziarno jak najstaranniej, przeznaczając do sadzenia w szkółce ziarno wyborowe. Ziarno sadzi się w szkółce ręką, punktowo. Ponieważ nie ma dotąd siewnika, umieszczającego po jednym ziarnie, w równych wszędzie odstępach, używam do tego deski długiej, z wbitymi na niej trzema rzędami kołeczków drewnianych, około 4 centymetry długich. Dwie
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 18

Ponieważ doświadczenia stwierdziły, że własność krzewienia się nie jest dziedziczną, lecz zależną od żyzności gruntu, gęstości siewu i t. p., zarzuciłem niebawem kłopotliwe wyrywanie całych krzów. Obecnie wykonywam selekcję jeszcze na pniu, w chwili dojrzewania zbóż, a najpiękniejsze kłosy, osadzone na źdźbłach o ile możności grubych, ścina się, zbiera do worka i przechowuje na śpichrzu,
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 17

Wspomnieliśmy już dawniej, że w ogóle odmiany, bardzo obficie krzewiące się, nie przedstawiają w naszych warunkach klimatycznych wielkich korzyści. Plon jakościowy ziarna bywa wtedy zwykle gorszy, ziarno staje się rowiastym, gruboskórnym, traci szlachetność; dojrzewanie odbywa się niejednostajnie, opóźnia się, w skutek czego zboże narażone jest na przypalenie przez skwary letnie i opanowanie przez rdzę. Dla
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 16

W r. 1895 na polu I był ugór, na polu II uprawiano owies rychlik selekcyjny, owies duński selekcyjny, na polu  III sadzono ziemniaki: Achilles. Cezar i Febus (hodowli Paulsen’a), Maercker (hodowli Richtera), Herburt, Gracya, Zawisza, Mazur, Szaraczek, Taczała, Sulima, Korczak, Stella, Morela, Lech, Dołęga, Aulon, Marius, Leliwa, Piast, Bończa i Topaz (hodowli Dołkowskiego). Na polu
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 15

W Svalöf istnieje odpowiedni podział pracy, każdy pracownik ma sobie powierzoną jedną roślinę i tak jeden bada i uszlachetnia pszenicę, drugi jęczmień, trzeci rośliny motylkowe i t. d. Przy takim postępowaniu, każdy z nich może dojść do wielkiej wprawy w rozpoznawaniu nowych form i może wyrobić się na dobrego hodowcę. Stowarzyszenie w Svolöf dowodzi najlepiej,
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 14

Przekonano się jednak, że tą drogą nie dojdzie się do zamierzonego celu, zdołano tylko odmianę na jakiś czas poprawić, nowych zaś własności nie zdołano w niej zaszczepić; przekonano się także, że skłonności do zmienności nie można zniweczyć przez odrzucanie przypadkowych zmian. Wspomniany dr. P. Nilsson porzucił więc tę drogę i zwrócił się w kierunku wręcz
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 13

Opisaliśmy już powyżej metody uszlachetniania, wynalezione i używane przez Neergard’a, b. kierownika stacji w Svalöf, nie będziemy więc ich powtarzać na tern miejscu. Przy wyborze całych roślin zwracają tam uwagę przede wszystkim na to, ażeby źdźbła były jednakowej długości, odpowiedniej grubości, z kłosami typowymi, uwzględniając także ciężkość, kształt, zbitość kłosów, oraz jakość ziarn w wybranych
Category: Zboża

Szkółki zbóż cz. 12

Utworzona w tym celu spółka akcyjna wydzierżawiła 400 hektarów ziemi ornej, na której uprawiają odmiany, w szkółkach dostatecznie wypróbowane, pobudowała wzorowo urządzony śpichlerz, powierzając prowadzenie części handlowej przedsiębiorstwa wytrawnemu kupcowi. Uprawiają tam zboża (przeważnie pszenicę ozimą, owies i jęczmień), rośliny pastewne i okopowe. Na szczególną uwagę zasługują próby ze szwedzkimi trwałymi groszkami i wyczkami, co
Category: Zboża